برچسب-اداره کل هواشناسی استان یزد،جوی پایدار،نقشه های پیش یابی،شمالی شدن جریانات،کاهش دما،تند باد،گرد و خاک،افزایش ابر،رگبار پراکنده،رعد و برق

1 خبر